15. Oktober 2011

BC Pharmaserv Marburg vs. Chemcats Chemnitz - 77 : 50

Fotos:
Melanie Schneider
Fotos:
Peter Voeth