28. Januar 2012
ChemCats Chemnitz vs. BC Pharmaserv Marburg - 73 : 69

        Fotos:
Melanie Schneider