23. Oktober 2010

Chemcats Chemnitz vs. BC Marburg - 73 : 78

Fotos:
Melanie Schneider